ประจำปีการศึกษา 2562 

หลักสูตร ระดับ ปวช.

หลักสูตร ระดับ ปวส.

รับสมัครออนไลน์แล้ววันนี้ (ภาคปกติ)

โครงการพิเศษรับสมัครวันนี้ (โครงการพิเศษ)

 

ระดับ ปวช.

ระดับ ปวส.

 
 • สาขาช่างยนต์
 • สาขาเครื่องกล

 

 • สาขาช่างกลโรงงาน
 • สาขาเทคนิคการผลิต

 

 • สาขาช่างไฟฟ้า
 • สาขาช่างไฟฟ้า

 

 • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 • สาขาการบัญชี
 • สาขาเคมีอุตสาหกรรม

 

 

 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

 

 • สาขาการบัญชี

 

   

โครงการแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

โครงการ ipec

โครงการ สตาร์เอนจิ้น

 •  สาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
 • สาขาเทคนิคพลังงาน
 • สาขาเครื่องกล

 

 • สาขาเคมีอุตสาหกรรม

 

 

 • สาขาปิโตรเคมี