ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
สถิติเว็บไซต์
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
12
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้
2,514
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
7,664


ข้อมูลส่วนตัว
  ใส่รูปถ่าย  
*** ใส่รูปถ่าย JPG เท่านั้น ***
เลขประจำตัวประชาชน      เกิดวันที่  
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน     เข้ามาในบ้านนี้เมื่อ    
จังหวัด    โทรศัพท์   E-mail    

ข้อมูลการศึกษา
จบการศึกษาระดับ       สาขา   
จบมาจาก โรงเรียน/วิทยาลัย
อำเภอ    จังหวัด    ปีการศึกษาที่จบ   เกรดเฉลี่ยสะสม  
ต้องพ้นภาระทางทหาร โดย  ท่านทราบข่าวการรับสมัครนี้จาก 
เลือกศูนย์สอบข้อเขียน 

สาขาวิชา/สาขางาน ที่สมัครเข้าเรียน

ทุนการศึกษา

หลักฐานการสมัคร
สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหน้า 1
สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนหน้า 2
สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา
สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา