Username
Password
 


Visitor

Today
6
This month
119
All
6,622
กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 

ขอให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 เข้าสู่ระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อกรอกข้อมูลการศึกษาต่อหรือมีงานทำงานเพื่อเก็บเป็นข้อมูลศิษย์เก่า โดยใช้ user เป็นรหัสบัตรนักศึกษาและ password เป็น หมายเลขบัตรประชน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2560


Last update 13/03/2017 15:15

1