Username
Password
 


Visitor

Today
0
This month
217
All
13,957
กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 

ขอให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เข้าสู่ระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อกรอกข้อมูลการศึกษาต่อหรือมีงานทำงานเพื่อเก็บเป็นข้อมูลศิษย์เก่า โดยใช้ user เป็นรหัสบัตรนักศึกษาและ password เป็น หมายเลขบัตรประชน ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561


Last update 25/03/2018 20:50

1