โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ดร.โพธิวัฒน์  เผ่าพงศ์ช่วง  กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เดินทางไปเปิดโครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อทูลเกล้าสมเด็จพระเทพฯ 

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th