ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งครูสาขาวิชาเทคนิคพลัง , สาขาวิชาปิโตรเคมี

 

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งครู สาขาวิชาเทคนิคพลัง , สาขาวิชาปิโตรเคมี

 

 

 

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: tanapun.f@irpct.ac.th