ประกาศการรับชุดสำหรับนักศึกษาใหม่

ประกาศการรับชุดสำหรับนักศึกษาใหม่

ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี อาคารเรียน 2 ชั้น 2

แผนก

ระดับ

สาขาวิชา

วันที่รับชุดนักศึกษา

เวลา

บัญชี

ปวช.

1

วิชาการบัญชี

19 เมษายน 2560

09.00 น.-12.00 น.

 

ปวส.

1

วิชาการบัญชี

20 เมษายน 2560

09.00 น.-12.00 น.

 

ปวส.

1

วิชาการบัญชี (ม.6)

20 เมษายน 2560

09.00 น.-12.00 น.

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ปวช.

1

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

19 เมษายน 2560

13.00 น.-16.00 น.

 

ปวส.

1

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

20 เมษายน 2560

13.00 น.-16.00 น.

ช่างยนต์

ปวช.

1

ช่างยนต์

1 พฤษภาคม 2560

09.00 น.-12.00 น.

 

ปวส.

1

เทคนิคเครื่องกล

1 พฤษภาคม 2560

13.00 น.-16.00 น.

 

ปวส.

1

เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม

1 พฤษภาคม 2560

13.00 น.-16.00 น.

ช่างไฟฟ้า

ปวช.

1

ไฟฟ้ากำลัง

2 พฤษภาคม 2560

09.00 น.-12.00 น.

 

ปวส.

1

ไฟฟ้า (ม.6)

2 พฤษภาคม 2560

09.00 น.-12.00 น.

 

ปวส.

1

ไฟฟ้ากำลัง

2 พฤษภาคม 2560

13.00 น.-16.00 น.

เคมีอุตสาหกรรม

ปวส.

1

เคมีอุตสาหกรรม

2 พฤษภาคม 2560

13.00 น.-16.00 น.

ช่างกลโรงงาน

ปวช.

1

ช่างกลโรงงาน

3 พฤษภาคม 2560

09.00 น.-16.00 น.

 

ปวส.

1

เทคนิคการผลิต

4 พฤษภาคม 2560

13.00 น.-16.00 น.

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

ปวช.

1

อิเล็กทรอนิกส์

4 พฤษภาคม 2560

09.00 น.-12.00 น.

 

ปวส.

1

อิเล็กทรอนิกส์

4 พฤษภาคม 2560

09.00 น.-12.00 น.

 

 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: tanapun.f@irpct.ac.th