ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 38
2 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนวอาชีพ 118
3 ผู้บริหารวิทยาลัยร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ merit 132
4 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 77
5 ผู้บริหารวิทยาลัยรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 100
6 ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พซี 105
7 IRPT จัดประกวดครูดีเด่น 129
8 SMART Health I-RUN FUN 144
9 โครงการลำไทรโยงโมเดล โดยIRPC 174
10 คว้าอันดับ 3 การแข่งขัยเปตอง 210
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ดูงาน IRPCT 331
12 พลังเพลิงจับมือไออาร์พีซีร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน 230
13 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา iPEC รุ่น 2 495
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 977
15 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 470
16 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 499
17 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 340
18 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 310
19 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 312
20 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 401
21 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 333
22 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 320
23 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 346
24 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 567
25 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 318
26 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 301
27 แนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 298
28 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 380
29 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 437
30 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 508
31 Smart Health ประจำปี 2560 354
32 อบรม Action to be Smart Student 371
33 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 287
34 Train the Trainer 364
35 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 244
36 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 316
37 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 345
38 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 342
39 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 337
40 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 719
41 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 355
42 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 388
43 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 292
44 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 267
45 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 268
46 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 276
47 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 338
48 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 358
49 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 410
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 494
51 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 308
52 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 305
53 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 491
54 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 539
55 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 334
56 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 779
57 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 305
58 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 429
59 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 472
60 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 365
61 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 752
62 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 396
63 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 338
64 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 395
65 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 407
66 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 482
67 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 337
68 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 408
69 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 461
70 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 406
71 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 762
72 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 864
73 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 569
74 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 795
75 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 500
76 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 566
77 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 629
78 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 541
79 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 671
80 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 1153
81 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 440
82 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 607
83 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 487
84 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 764
85 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 420
86 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 585
87 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 424
88 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 579
89 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 774
90 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 650
91 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 414
92 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 565
93 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 639
94 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 439
95 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 506
96 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 601
97 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 432
98 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 473
99 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 488
100 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 459
101 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 512
102 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 506
103 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 604
104 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 993
105 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 556
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: tanapun.f@irpct.ac.th