ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พลังเพลิงจับมือไออาร์พีซีร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน 95
2 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา iPEC รุ่น 2 265
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 837
4 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 285
5 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 334
6 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 208
7 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 199
8 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 180
9 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 256
10 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 222
11 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 217
12 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 220
13 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 320
14 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 214
15 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 198
16 แนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 196
17 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 259
18 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 298
19 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 333
20 Smart Health ประจำปี 2560 257
21 อบรม Action to be Smart Student 279
22 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 147
23 Train the Trainer 274
24 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 171
25 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 238
26 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 271
27 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 257
28 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 253
29 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 524
30 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 263
31 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 232
32 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 190
33 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 180
34 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 192
35 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 207
36 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 248
37 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 242
38 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 297
39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 363
40 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 234
41 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 240
42 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 360
43 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 443
44 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 252
45 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 610
46 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 238
47 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 304
48 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 362
49 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 278
50 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 571
51 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 314
52 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 255
53 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 301
54 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 283
55 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 385
56 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 250
57 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 311
58 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 361
59 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 310
60 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 627
61 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 757
62 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 464
63 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 664
64 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 409
65 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 417
66 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 512
67 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 452
68 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 523
69 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 782
70 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 361
71 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 509
72 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 390
73 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 628
74 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 331
75 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 481
76 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 344
77 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 479
78 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 574
79 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 518
80 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 336
81 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 461
82 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 532
83 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 349
84 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 381
85 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 495
86 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 362
87 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 374
88 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 411
89 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 388
90 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 425
91 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 414
92 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 469
93 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 723
94 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 427
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: tanapun.f@irpct.ac.th