ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ศึกษาดูงาน IRPCT 40
2 รับสมัครพนักงาน 134
3 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 662
4 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร 85
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 231
6 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนวอาชีพ 279
7 ผู้บริหารวิทยาลัยร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ merit 394
8 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 219
9 ผู้บริหารวิทยาลัยรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 224
10 ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พซี 250
11 IRPT จัดประกวดครูดีเด่น 256
12 SMART Health I-RUN FUN 316
13 โครงการลำไทรโยงโมเดล โดยIRPC 331
14 คว้าอันดับ 3 การแข่งขัยเปตอง 399
15 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ดูงาน IRPCT 630
16 พลังเพลิงจับมือไออาร์พีซีร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน 339
17 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา iPEC รุ่น 2 610
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 1091
19 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 617
20 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 613
21 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 471
22 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 394
23 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 408
24 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 515
25 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 418
26 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 389
27 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 435
28 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 699
29 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 377
30 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 384
31 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 503
32 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 542
33 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 637
34 Smart Health ประจำปี 2560 447
35 อบรม Action to be Smart Student 461
36 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 381
37 Train the Trainer 490
38 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 313
39 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 421
40 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 437
41 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 443
42 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 430
43 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 865
44 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 452
45 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 524
46 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 396
47 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 375
48 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 356
49 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 356
50 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 438
51 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 497
52 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 507
53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 592
54 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 399
55 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 398
56 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 614
57 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 629
58 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 423
59 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 944
60 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 392
61 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 524
62 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 576
63 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 433
64 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 889
65 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 471
66 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 421
67 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 487
68 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 501
69 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 438
70 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 487
71 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 556
72 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 493
73 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 886
74 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 967
75 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 684
76 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 947
77 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 590
78 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 704
79 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 727
80 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 627
81 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 803
82 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 1330
83 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 532
84 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 680
85 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 569
86 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 874
87 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 497
88 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 673
89 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 505
90 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 667
91 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1060
92 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 751
93 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 500
94 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 651
95 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 709
96 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 529
97 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 575
98 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 700
99 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 501
100 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 549
101 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 563
102 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 525
103 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 593
104 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 599
105 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 717
106 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 1247
107 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 667
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th