ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ศึกษาดูงาน IRPCT 2
2 รับสมัครพนักงาน 71
3 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 606
4 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร 61
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 184
6 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนวอาชีพ 241
7 ผู้บริหารวิทยาลัยร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ merit 322
8 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 192
9 ผู้บริหารวิทยาลัยรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 204
10 ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พซี 221
11 IRPT จัดประกวดครูดีเด่น 222
12 SMART Health I-RUN FUN 275
13 โครงการลำไทรโยงโมเดล โดยIRPC 289
14 คว้าอันดับ 3 การแข่งขัยเปตอง 350
15 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ดูงาน IRPCT 557
16 พลังเพลิงจับมือไออาร์พีซีร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน 308
17 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา iPEC รุ่น 2 586
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 1067
19 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 584
20 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 590
21 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 444
22 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 378
23 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 387
24 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 492
25 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 396
26 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 373
27 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 416
28 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 663
29 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 367
30 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 363
31 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 477
32 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 521
33 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 607
34 Smart Health ประจำปี 2560 427
35 อบรม Action to be Smart Student 439
36 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 363
37 Train the Trainer 465
38 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 294
39 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 398
40 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 414
41 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 415
42 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 409
43 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 827
44 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 431
45 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 497
46 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 372
47 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 349
48 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 337
49 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 338
50 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 414
51 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 463
52 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 473
53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 568
54 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 374
55 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 372
56 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 577
57 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 603
58 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 398
59 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 909
60 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 370
61 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 509
62 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 548
63 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 419
64 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 858
65 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 448
66 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 398
67 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 467
68 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 482
69 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 406
70 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 465
71 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 536
72 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 470
73 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 857
74 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 948
75 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 651
76 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 911
77 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 563
78 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 672
79 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 708
80 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 606
81 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 774
82 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 1281
83 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 515
84 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 666
85 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 551
86 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 848
87 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 477
88 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 657
89 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 491
90 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 646
91 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 924
92 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 725
93 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 480
94 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 632
95 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 697
96 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 509
97 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 558
98 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 677
99 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 485
100 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 531
101 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 547
102 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 511
103 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 576
104 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 573
105 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 683
106 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 1168
107 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 644
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th