ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร 17
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 97
3 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนวอาชีพ 161
4 ผู้บริหารวิทยาลัยร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ merit 175
5 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 135
6 ผู้บริหารวิทยาลัยรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 141
7 ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พซี 150
8 IRPT จัดประกวดครูดีเด่น 162
9 SMART Health I-RUN FUN 192
10 โครงการลำไทรโยงโมเดล โดยIRPC 229
11 คว้าอันดับ 3 การแข่งขัยเปตอง 263
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ดูงาน IRPCT 421
13 พลังเพลิงจับมือไออาร์พีซีร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน 262
14 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา iPEC รุ่น 2 542
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 1017
16 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 509
17 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 538
18 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 375
19 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 337
20 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 346
21 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 441
22 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 361
23 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 340
24 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 379
25 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 615
26 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 339
27 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 325
28 แนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 322
29 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 429
30 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 472
31 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 548
32 Smart Health ประจำปี 2560 383
33 อบรม Action to be Smart Student 399
34 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 323
35 Train the Trainer 429
36 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 267
37 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 350
38 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 374
39 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 375
40 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 369
41 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 772
42 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 386
43 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 450
44 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 325
45 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 298
46 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 296
47 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 301
48 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 367
49 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 404
50 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 446
51 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 526
52 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 334
53 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 332
54 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 529
55 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 564
56 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 366
57 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 838
58 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 334
59 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 461
60 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 506
61 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 388
62 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 804
63 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 418
64 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 364
65 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 425
66 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 447
67 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 513
68 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 363
69 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 432
70 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 490
71 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 433
72 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 802
73 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 904
74 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 602
75 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 847
76 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 526
77 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 608
78 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 662
79 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 569
80 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 713
81 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 1215
82 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 473
83 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 633
84 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 513
85 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 798
86 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 445
87 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 618
88 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 452
89 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 609
90 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 825
91 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 680
92 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 440
93 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 594
94 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 663
95 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 472
96 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 528
97 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 627
98 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 453
99 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 497
100 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 516
101 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 482
102 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 541
103 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 533
104 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 641
105 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 1067
106 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 596
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th