ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 พลังเพลิงจับมือไออาร์พีซีร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน 52
2 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา iPEC รุ่น 2 188
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 796
4 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 244
5 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 285
6 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 164
7 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 162
8 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 152
9 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 221
10 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 187
11 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 186
12 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 185
13 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 276
14 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 176
15 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 165
16 แนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 167
17 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 221
18 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 254
19 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 286
20 Smart Health ประจำปี 2560 223
21 อบรม Action to be Smart Student 247
22 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 118
23 Train the Trainer 234
24 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 148
25 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 199
26 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 232
27 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 204
28 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 211
29 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 452
30 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 234
31 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 209
32 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 169
33 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 163
34 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 171
35 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 178
36 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 221
37 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 215
38 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 276
39 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 336
40 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 213
41 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 216
42 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 330
43 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 417
44 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 225
45 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 576
46 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 207
47 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 278
48 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 337
49 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 251
50 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 536
51 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 289
52 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 227
53 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 277
54 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 258
55 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 361
56 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 237
57 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 284
58 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 338
59 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 286
60 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 602
61 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 735
62 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 436
63 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 629
64 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 388
65 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 390
66 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 485
67 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 435
68 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 490
69 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 750
70 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 339
71 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 488
72 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 379
73 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 601
74 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 310
75 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 466
76 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 323
77 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 446
78 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 529
79 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 493
80 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 319
81 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 439
82 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 501
83 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 325
84 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 347
85 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 467
86 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 344
87 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 345
88 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 391
89 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 366
90 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 401
91 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 395
92 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 438
93 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 653
94 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 398
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: tanapun.f@irpct.ac.th