ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนวอาชีพ 83
2 ผู้บริหารวิทยาลัยร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ merit 103
3 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 47
4 ผู้บริหารวิทยาลัยรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 76
5 ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พซี 78
6 IRPT จัดประกวดครูดีเด่น 92
7 SMART Health I-RUN FUN 101
8 โครงการลำไทรโยงโมเดล โดยIRPC 120
9 คว้าอันดับ 3 การแข่งขัยเปตอง 165
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ดูงาน IRPCT 221
11 พลังเพลิงจับมือไออาร์พีซีร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน 201
12 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา iPEC รุ่น 2 444
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 932
14 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 442
15 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 460
16 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 313
17 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 289
18 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 287
19 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 364
20 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 301
21 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 299
22 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 322
23 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 519
24 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 301
25 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 282
26 แนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 277
27 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 338
28 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 405
29 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 474
30 Smart Health ประจำปี 2560 328
31 อบรม Action to be Smart Student 354
32 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 247
33 Train the Trainer 345
34 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 225
35 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 293
36 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 326
37 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 321
38 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 315
39 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 663
40 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 333
41 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 333
42 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 267
43 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 239
44 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 251
45 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 259
46 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 322
47 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 330
48 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 351
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 448
50 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 290
51 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 290
52 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 462
53 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 511
54 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 316
55 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 733
56 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 291
57 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 403
58 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 446
59 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 339
60 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 706
61 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 372
62 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 314
63 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 371
64 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 378
65 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 461
66 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 320
67 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 391
68 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 439
69 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 382
70 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 724
71 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 832
72 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 544
73 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 763
74 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 476
75 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 532
76 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 596
77 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 514
78 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 639
79 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 1065
80 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 421
81 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 583
82 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 462
83 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 732
84 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 396
85 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 559
86 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 406
87 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 547
88 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 721
89 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 615
90 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 391
91 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 541
92 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 611
93 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 408
94 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 476
95 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 576
96 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 415
97 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 449
98 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 466
99 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 440
100 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 486
101 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 482
102 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 562
103 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 917
104 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 525
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: tanapun.f@irpct.ac.th