ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 11
2 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 122
3 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 30
4 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 36
5 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 34
6 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 81
7 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 73
8 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 88
9 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 77
10 รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ 84
11 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 74
12 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 105
13 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 74
14 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 56
15 แนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 77
16 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 100
17 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 124
18 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 117
19 Smart Health ประจำปี 2560 112
20 อบรม Action to be Smart Student 123
21 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 44
22 Train the Trainer 142
23 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 75
24 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 98
25 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 159
26 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 110
27 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 131
28 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 289
29 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 154
30 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 127
31 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 98
32 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 94
33 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 97
34 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 96
35 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 150
36 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 135
37 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 202
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 241
39 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 144
40 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 157
41 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 242
42 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 336
43 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 150
44 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 475
45 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 127
46 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 186
47 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 255
48 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 184
49 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 400
50 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 215
51 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 139
52 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 211
53 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 166
54 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 278
55 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 176
56 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 218
57 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 249
58 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 204
59 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 536
60 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 647
61 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 367
62 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 542
63 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 330
64 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 311
65 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 412
66 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 368
67 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 417
68 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 657
69 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 273
70 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 422
71 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 317
72 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 512
73 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 252
74 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 376
75 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 252
76 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 364
77 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 429
78 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 418
79 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 241
80 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 319
81 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 433
82 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 255
83 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 272
84 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 396
85 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 271
86 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 267
87 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 308
88 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 284
89 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 323
90 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 314
91 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 340
92 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 535
93 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 320
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: tanapun.f@irpct.ac.th