ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ศึกษาดูงาน IRPCT 154
2 รับสมัครพนักงาน 306
3 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 824
4 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร 139
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 342
6 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนวอาชีพ 419
7 ผู้บริหารวิทยาลัยร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ merit 517
8 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 302
9 ผู้บริหารวิทยาลัยรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 315
10 ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พซี 349
11 IRPT จัดประกวดครูดีเด่น 352
12 SMART Health I-RUN FUN 450
13 โครงการลำไทรโยงโมเดล โดยIRPC 451
14 คว้าอันดับ 3 การแข่งขัยเปตอง 524
15 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ดูงาน IRPCT 870
16 พลังเพลิงจับมือไออาร์พีซีร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน 410
17 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา iPEC รุ่น 2 689
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 1172
19 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 700
20 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 701
21 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 580
22 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 451
23 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 466
24 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 574
25 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 479
26 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 427
27 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 482
28 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 780
29 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 421
30 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 446
31 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 588
32 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 603
33 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 720
34 Smart Health ประจำปี 2560 493
35 อบรม Action to be Smart Student 550
36 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 442
37 Train the Trainer 566
38 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 364
39 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 494
40 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 499
41 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 539
42 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 494
43 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 968
44 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 504
45 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 619
46 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 459
47 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 447
48 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 429
49 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 416
50 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 505
51 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 703
52 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 606
53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 641
54 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 484
55 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 476
56 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 699
57 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 685
58 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 481
59 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 1073
60 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 438
61 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 590
62 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 648
63 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 487
64 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 965
65 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 540
66 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 479
67 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 544
68 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 560
69 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 502
70 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 536
71 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 607
72 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 557
73 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 968
74 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 1022
75 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 761
76 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 1042
77 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 645
78 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 783
79 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 772
80 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 689
81 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 867
82 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 1685
83 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 597
84 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 731
85 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 628
86 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 956
87 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 547
88 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 722
89 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 552
90 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 740
91 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1393
92 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 811
93 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 550
94 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 701
95 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 766
96 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 585
97 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 626
98 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 773
99 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 551
100 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 601
101 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 617
102 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 575
103 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 643
104 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 654
105 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 808
106 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 1602
107 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 732
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th