ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 662
2 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 173
3 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 220
4 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 103
5 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 112
6 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 102
7 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 159
8 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 137
9 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 135
10 รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติฯ 149
11 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 135
12 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 199
13 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 127
14 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 114
15 แนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 121
16 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 164
17 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 195
18 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 212
19 Smart Health ประจำปี 2560 174
20 อบรม Action to be Smart Student 186
21 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 85
22 Train the Trainer 196
23 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 112
24 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 149
25 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 200
26 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 158
27 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 173
28 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 393
29 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 200
30 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 170
31 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 136
32 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 133
33 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 136
34 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 139
35 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 186
36 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 176
37 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 238
38 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 301
39 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 180
40 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 187
41 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 287
42 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 375
43 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 180
44 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 534
45 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 174
46 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 237
47 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 299
48 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 218
49 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 479
50 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 260
51 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 188
52 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 248
53 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 224
54 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 323
55 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 213
56 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 254
57 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 299
58 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 253
59 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 568
60 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 703
61 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 406
62 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 595
63 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 356
64 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 354
65 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 451
66 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 405
67 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 456
68 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 710
69 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 310
70 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 457
71 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 354
72 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 556
73 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 283
74 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 426
75 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 289
76 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 410
77 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 493
78 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 461
79 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 287
80 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 405
81 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 469
82 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 296
83 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 318
84 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 436
85 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 312
86 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 315
87 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 355
88 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 330
89 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 371
90 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 358
91 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 402
92 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 601
93 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 361
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: tanapun.f@irpct.ac.th