ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ผู้บริหารวิทยาลัยร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ merit 14
2 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 6
3 ผู้บริหารวิทยาลัยรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 20
4 ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พซี 21
5 IRPT จัดประกวดครูดีเด่น 26
6 SMART Health I-RUN FUN 40
7 โครงการลำไทรโยงโมเดล โดยIRPC 57
8 คว้าอันดับ 3 การแข่งขัยเปตอง 80
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ดูงาน IRPCT 84
10 พลังเพลิงจับมือไออาร์พีซีร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน 165
11 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา iPEC รุ่น 2 366
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 883
13 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 382
14 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 402
15 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 260
16 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 239
17 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 235
18 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 310
19 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 268
20 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 262
21 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 282
22 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 415
23 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 265
24 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 251
25 แนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 247
26 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 304
27 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 362
28 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 413
29 Smart Health ประจำปี 2560 291
30 อบรม Action to be Smart Student 327
31 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 198
32 Train the Trainer 309
33 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 196
34 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 267
35 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 298
36 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 292
37 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 285
38 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 591
39 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 303
40 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 276
41 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 238
42 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 210
43 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 221
44 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 235
45 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 281
46 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 281
47 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 322
48 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 399
49 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 265
50 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 271
51 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 400
52 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 481
53 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 283
54 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 672
55 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 268
56 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 360
57 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 418
58 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 310
59 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 644
60 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 345
61 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 285
62 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 335
63 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 327
64 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 422
65 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 295
66 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 364
67 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 403
68 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 353
69 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 672
70 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 790
71 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 500
72 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 709
73 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 440
74 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 473
75 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 550
76 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 482
77 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 564
78 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 927
79 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 391
80 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 547
81 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 427
82 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 677
83 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 363
84 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 511
85 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 372
86 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 516
87 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 644
88 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 560
89 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 364
90 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 499
91 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 569
92 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 380
93 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 423
94 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 532
95 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 389
96 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 408
97 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 439
98 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 417
99 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 456
100 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 449
101 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 504
102 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 822
103 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 468
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: tanapun.f@irpct.ac.th