ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 โครงการลำไทรโยงโมเดล โดยIRPC 18
2 คว้าอันดับ 3 การแข่งขัยเปตอง 16
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ดูงาน IRPCT 21
4 พลังเพลิงจับมือไออาร์พีซีร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน 141
5 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา iPEC รุ่น 2 328
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 860
7 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 346
8 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 371
9 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 242
10 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 222
11 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 201
12 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 284
13 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 248
14 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 243
15 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 251
16 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 381
17 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 251
18 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 223
19 แนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 223
20 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 287
21 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 335
22 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 373
23 Smart Health ประจำปี 2560 275
24 อบรม Action to be Smart Student 310
25 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 166
26 Train the Trainer 285
27 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 184
28 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 250
29 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 280
30 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 269
31 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 265
32 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 562
33 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 281
34 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 247
35 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 206
36 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 196
37 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 206
38 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 220
39 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 263
40 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 260
41 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 309
42 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 375
43 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 248
44 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 253
45 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 376
46 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 462
47 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 267
48 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 623
49 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 251
50 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 337
51 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 397
52 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 293
53 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 619
54 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 329
55 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 269
56 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 318
57 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 302
58 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 399
59 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 274
60 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 334
61 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 384
62 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 332
63 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 641
64 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 770
65 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 477
66 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 681
67 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 423
68 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 440
69 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 532
70 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 468
71 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 543
72 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 848
73 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 373
74 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 529
75 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 406
76 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 654
77 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 346
78 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 490
79 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 357
80 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 493
81 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 606
82 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 536
83 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 345
84 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 475
85 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 546
86 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 361
87 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 395
88 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 507
89 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 371
90 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 388
91 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 420
92 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 397
93 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 436
94 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 426
95 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 484
96 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 759
97 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 443
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: tanapun.f@irpct.ac.th