ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ศึกษาดูงาน IRPCT 103
2 รับสมัครพนักงาน 214
3 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 750
4 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร 111
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 285
6 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนวอาชีพ 350
7 ผู้บริหารวิทยาลัยร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ merit 448
8 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 258
9 ผู้บริหารวิทยาลัยรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 268
10 ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พซี 304
11 IRPT จัดประกวดครูดีเด่น 304
12 SMART Health I-RUN FUN 388
13 โครงการลำไทรโยงโมเดล โดยIRPC 387
14 คว้าอันดับ 3 การแข่งขัยเปตอง 470
15 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ดูงาน IRPCT 751
16 พลังเพลิงจับมือไออาร์พีซีร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน 380
17 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา iPEC รุ่น 2 649
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 1122
19 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 664
20 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 667
21 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 505
22 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 420
23 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 435
24 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 550
25 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 453
26 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 407
27 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 460
28 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 739
29 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 407
30 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 417
31 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 550
32 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 576
33 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 692
34 Smart Health ประจำปี 2560 472
35 อบรม Action to be Smart Student 514
36 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 416
37 Train the Trainer 533
38 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 333
39 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 464
40 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 468
41 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 500
42 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 453
43 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 919
44 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 474
45 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 583
46 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 429
47 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 414
48 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 397
49 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 385
50 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 478
51 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 605
52 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 556
53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 623
54 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 445
55 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 442
56 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 652
57 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 658
58 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 452
59 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 1010
60 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 411
61 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 563
62 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 614
63 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 458
64 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 928
65 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 505
66 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 444
67 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 509
68 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 529
69 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 471
70 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 511
71 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 577
72 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 529
73 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 935
74 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 986
75 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 731
76 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 996
77 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 619
78 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 755
79 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 745
80 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 660
81 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 839
82 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 1510
83 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 560
84 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 702
85 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 601
86 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 915
87 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 518
88 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 696
89 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 528
90 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 701
91 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1220
92 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 781
93 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 521
94 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 669
95 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 737
96 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 552
97 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 596
98 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 750
99 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 519
100 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 572
101 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 589
102 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 545
103 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 622
104 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 622
105 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 766
106 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 1342
107 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 702
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th