ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร 37
2 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 137
3 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนวอาชีพ 199
4 ผู้บริหารวิทยาลัยร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ merit 207
5 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 159
6 ผู้บริหารวิทยาลัยรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 173
7 ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พซี 179
8 IRPT จัดประกวดครูดีเด่น 192
9 SMART Health I-RUN FUN 227
10 โครงการลำไทรโยงโมเดล โดยIRPC 256
11 คว้าอันดับ 3 การแข่งขัยเปตอง 303
12 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ดูงาน IRPCT 479
13 พลังเพลิงจับมือไออาร์พีซีร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน 280
14 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา iPEC รุ่น 2 560
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 1035
16 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 548
17 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 560
18 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 397
19 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 357
20 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 364
21 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 461
22 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 374
23 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 355
24 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 396
25 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 633
26 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 353
27 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 340
28 แนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 343
29 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 445
30 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 492
31 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 572
32 Smart Health ประจำปี 2560 401
33 อบรม Action to be Smart Student 416
34 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 343
35 Train the Trainer 442
36 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 279
37 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 370
38 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 394
39 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 390
40 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 387
41 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 795
42 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 406
43 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 472
44 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 347
45 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 320
46 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 316
47 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 317
48 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 391
49 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 431
50 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 459
51 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 543
52 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 351
53 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 349
54 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 547
55 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 580
56 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 378
57 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 868
58 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 354
59 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 486
60 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 525
61 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 402
62 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 824
63 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 429
64 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 380
65 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 444
66 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 464
67 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 538
68 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 378
69 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 448
70 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 511
71 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 451
72 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 832
73 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 924
74 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 626
75 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 876
76 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 542
77 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 633
78 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 685
79 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 587
80 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 745
81 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 1246
82 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 494
83 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 648
84 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 531
85 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 820
86 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 460
87 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 636
88 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 470
89 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 626
90 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 858
91 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 701
92 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 459
93 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 607
94 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 679
95 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 491
96 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 541
97 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 651
98 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 467
99 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 511
100 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 530
101 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 495
102 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 556
103 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 550
104 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 653
105 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 1113
106 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 615
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th