ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ศึกษาดูงาน IRPCT 210
2 รับสมัครพนักงาน 459
3 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 911
4 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร 185
5 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 404
6 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนวอาชีพ 482
7 ผู้บริหารวิทยาลัยร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ merit 566
8 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 348
9 ผู้บริหารวิทยาลัยรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 360
10 ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พซี 392
11 IRPT จัดประกวดครูดีเด่น 395
12 SMART Health I-RUN FUN 518
13 โครงการลำไทรโยงโมเดล โดยIRPC 508
14 คว้าอันดับ 3 การแข่งขัยเปตอง 593
15 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ดูงาน IRPCT 1085
16 พลังเพลิงจับมือไออาร์พีซีร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน 445
17 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา iPEC รุ่น 2 736
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 1215
19 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 741
20 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 749
21 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 628
22 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 487
23 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 503
24 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 613
25 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 526
26 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 461
27 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 514
28 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 831
29 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 448
30 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 483
31 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 655
32 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 649
33 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 766
34 Smart Health ประจำปี 2560 526
35 อบรม Action to be Smart Student 591
36 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 481
37 Train the Trainer 606
38 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 395
39 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 528
40 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 536
41 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 585
42 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 534
43 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 1034
44 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 540
45 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 701
46 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 493
47 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 484
48 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 461
49 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 456
50 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 540
51 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 755
52 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 649
53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 690
54 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 524
55 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 513
56 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 740
57 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 726
58 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 515
59 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 1139
60 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 470
61 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 625
62 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 690
63 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 527
64 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 1019
65 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 578
66 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 511
67 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 577
68 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 597
69 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 536
70 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 564
71 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 637
72 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 591
73 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 999
74 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 1056
75 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 799
76 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 1097
77 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 679
78 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 815
79 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 807
80 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 726
81 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 904
82 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 1914
83 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 629
84 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 765
85 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 665
86 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 1007
87 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 581
88 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 754
89 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 582
90 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 794
91 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1602
92 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 850
93 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 581
94 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 731
95 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 855
96 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 624
97 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 659
98 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 808
99 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 582
100 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 634
101 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 653
102 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 609
103 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 678
104 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 689
105 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 869
106 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 1935
107 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 775
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th