ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 62
2 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนวอาชีพ 135
3 ผู้บริหารวิทยาลัยร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ merit 149
4 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 89
5 ผู้บริหารวิทยาลัยรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 117
6 ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พซี 125
7 IRPT จัดประกวดครูดีเด่น 144
8 SMART Health I-RUN FUN 165
9 โครงการลำไทรโยงโมเดล โดยIRPC 206
10 คว้าอันดับ 3 การแข่งขัยเปตอง 235
11 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ดูงาน IRPCT 366
12 พลังเพลิงจับมือไออาร์พีซีร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน 247
13 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา iPEC รุ่น 2 521
14 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 999
15 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 486
16 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 520
17 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 354
18 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 319
19 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 326
20 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 419
21 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 344
22 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 327
23 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 361
24 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 588
25 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 325
26 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 311
27 แนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 305
28 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 396
29 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 455
30 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 528
31 Smart Health ประจำปี 2560 366
32 อบรม Action to be Smart Student 379
33 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 303
34 Train the Trainer 415
35 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 256
36 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 328
37 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 358
38 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 352
39 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 349
40 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 751
41 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 368
42 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 418
43 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 309
44 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 281
45 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 279
46 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 289
47 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 352
48 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 378
49 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 432
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 511
51 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 319
52 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 317
53 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 514
54 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 549
55 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 345
56 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 805
57 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 317
58 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 444
59 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 491
60 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 373
61 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 783
62 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 405
63 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 349
64 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 409
65 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 431
66 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 497
67 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 348
68 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 420
69 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 474
70 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 421
71 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 777
72 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 885
73 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 585
74 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 819
75 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 513
76 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 586
77 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 644
78 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 554
79 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 693
80 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 1180
81 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 455
82 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 618
83 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 498
84 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 784
85 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 431
86 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 601
87 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 432
88 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 594
89 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 800
90 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 667
91 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 422
92 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 577
93 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 650
94 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 454
95 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 515
96 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 613
97 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 441
98 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 486
99 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 501
100 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 468
101 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 525
102 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 517
103 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 625
104 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 1032
105 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 573
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th