ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนวอาชีพ 100
2 ผู้บริหารวิทยาลัยร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ merit 115
3 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 63
4 ผู้บริหารวิทยาลัยรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 85
5 ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พซี 87
6 IRPT จัดประกวดครูดีเด่น 107
7 SMART Health I-RUN FUN 119
8 โครงการลำไทรโยงโมเดล โดยIRPC 145
9 คว้าอันดับ 3 การแข่งขัยเปตอง 189
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ดูงาน IRPCT 283
11 พลังเพลิงจับมือไออาร์พีซีร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน 217
12 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา iPEC รุ่น 2 474
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 956
14 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 453
15 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 481
16 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 324
17 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 300
18 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 300
19 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 379
20 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 316
21 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 307
22 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 337
23 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 541
24 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 310
25 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 291
26 แนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 287
27 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 356
28 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 421
29 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 492
30 Smart Health ประจำปี 2560 339
31 อบรม Action to be Smart Student 363
32 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 267
33 Train the Trainer 353
34 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 235
35 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 303
36 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 335
37 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 334
38 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 324
39 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 689
40 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 343
41 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 349
42 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 282
43 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 254
44 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 261
45 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 268
46 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 329
47 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 339
48 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 376
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 472
50 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 296
51 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 299
52 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 474
53 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 525
54 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 323
55 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 754
56 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 299
57 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 409
58 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 456
59 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 348
60 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 725
61 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 387
62 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 329
63 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 388
64 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 393
65 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 475
66 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 327
67 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 401
68 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 448
69 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 395
70 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 742
71 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 848
72 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 554
73 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 775
74 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 490
75 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 550
76 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 613
77 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 527
78 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 654
79 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 1111
80 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 430
81 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 593
82 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 471
83 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 743
84 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 406
85 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 567
86 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 415
87 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 561
88 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 745
89 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 630
90 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 401
91 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 549
92 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 621
93 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 422
94 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 486
95 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 587
96 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 423
97 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 461
98 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 475
99 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 448
100 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 498
101 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 493
102 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 579
103 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 951
104 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 539
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: tanapun.f@irpct.ac.th