ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รับสมัครพนักงาน 14
2 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 569
3 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร 50
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 161
5 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนวอาชีพ 215
6 ผู้บริหารวิทยาลัยร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ merit 233
7 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 173
8 ผู้บริหารวิทยาลัยรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 191
9 ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พซี 201
10 IRPT จัดประกวดครูดีเด่น 205
11 SMART Health I-RUN FUN 254
12 โครงการลำไทรโยงโมเดล โดยIRPC 275
13 คว้าอันดับ 3 การแข่งขัยเปตอง 320
14 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ดูงาน IRPCT 514
15 พลังเพลิงจับมือไออาร์พีซีร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน 299
16 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา iPEC รุ่น 2 571
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 1050
18 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 567
19 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 581
20 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 431
21 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 369
22 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 376
23 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 476
24 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 385
25 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 365
26 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 406
27 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 650
28 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 356
29 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 352
30 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 463
31 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 511
32 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 594
33 Smart Health ประจำปี 2560 415
34 อบรม Action to be Smart Student 426
35 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 355
36 Train the Trainer 454
37 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 287
38 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 386
39 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 404
40 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 404
41 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 399
42 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 812
43 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 420
44 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 483
45 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 360
46 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 339
47 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 322
48 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 328
49 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 405
50 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 447
51 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 464
52 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 559
53 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 363
54 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 362
55 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 565
56 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 593
57 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 388
58 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 889
59 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 361
60 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 495
61 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 536
62 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 410
63 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 840
64 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 439
65 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 387
66 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 458
67 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 470
68 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 392
69 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 452
70 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 525
71 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 460
72 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 844
73 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 935
74 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 643
75 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 896
76 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 555
77 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 647
78 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 697
79 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 594
80 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 759
81 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 1267
82 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 504
83 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 656
84 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 539
85 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 836
86 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 468
87 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 648
88 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 481
89 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 636
90 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 887
91 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 715
92 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 473
93 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 621
94 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 688
95 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 499
96 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 550
97 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 668
98 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 474
99 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 520
100 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 539
101 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 501
102 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 569
103 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 562
104 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 665
105 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 1144
106 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 632
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th