รับสมัคร รอบ 2 สาขาปิโตรเคมีและเคมีอุตสาหกรรมเท่านั้น 

20  กุมภาพันธ์  2560 - 15 มีนาคม 2560  เปิดรับสมัครทาง ออนไลน์ เริ่ม1ธ.ค.59

17  มีนาคม  2560   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

19 มีนาคม 2560     สอบข้อเขียน ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

 19 มีนาคม 2560    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน  ทางเว็บไซต์ www.irpct.ac.th/ipec

 20 มีนาคม 2560 สอบสัมภาษณ์ โดย สถานประกอบการ ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี