บมจ.ไออาร์พีซี                     บมจ.ปตท.        บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล     
                                                  
      บมจ.ไทยออยล์     บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่        บมจ.อูเบะเคมิคอลส์ เอเซีย