เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับ 

ห้องสมุดออนไลน์วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

หมูที่ 5 309 ถนน สุขุมวิท อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000

หนังสือแนะนำ
Good Luck สร้างแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจด้วยตัวคุณเอง/โรบิรา อเล็กซ์
ผู้แต่ง : โรบิรา อเล็กซ์
สำนักพิมพ์ : พงศ์วรินการพิมพ์
ISBN : 974969533
การปฏิวัติสยามพ.ศ.2475
ผู้แต่ง : นครินทร์ เมฆไตร์รัตน์
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ISBN : 9748881865
ชีวเคมีพื้นฐาน/ดร.เครือวัลย์ โสภาสรรค์
ผู้แต่ง : ดร.เครือวัลย์ โสภาสรรค์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ISBN : 9746117262
นวนิยาย/สาส์นลับที่สาบสูญ = The lost symbol / แดน บราวน์ ; อรดี สุวรรณโกมล, แปล
ผู้แต่ง : แดน บราวน์
สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์
ISBN : 9789744753854
ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC = TOEIC : LC+RC 1000 Questions
ผู้แต่ง : อี กี แทก และ ซน แท อิก
สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2560
ISBN : 9786162369926
ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC = TOEIC : LC+RC 1000 Questions
ผู้แต่ง : อี กี แทก และ ซน แท อิก
สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2560
ISBN : 9786162369926
ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC = TOEIC : LC+RC 1000 Questions
ผู้แต่ง : อี กี แทก และ ซน แท อิก
สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2560
ISBN : 9786162369926
ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC = TOEIC : LC+RC 1000 Questions
ผู้แต่ง : อี กี แทก และ ซน แท อิก
สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2560
ISBN : 9786162369926
ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC = TOEIC : LC+RC 1000 Questions
ผู้แต่ง : อี กี แทก และ ซน แท อิก
สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2560
ISBN : 9786162369926
เทคนิคการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพิชิตเป้าหมายธุรกิจ
ผู้แต่ง : ยรรยง ธรรมธัชอารี
สำนักพิมพ์ : ดวงกมลสมัยจำกัด
ISBN : 9749428137
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการห้องสมุดที่นักศึกษาควรพึงปฏิบัติ
วันที่ 31 กรกฏาคม 2562
แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย วางกระเป๋าสัมภาระไว้ชั้นเก็บสิ่งของ ของมีค่าอนุญาตให้นำเข้าห้องปฏิบัติการได้ กรณีทรัพย์สินมีค่าสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ ห้ามนำอาหาร หรือเครื่องดื่ม เข้ามาในห้องสมุด ปิดอุปกรณ์สื่อสารก่อนเข้าห้องสมุด รักษาความสงบ ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ใช้วัสดุสิ่งพิมพ์และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง หนังสือที่นำออกจากชั้นวางหรือนำมาอ่าน &nb
การสมัครสมาชิกห้องสมุดวิทยาลัย
วันที่ 17 ธันวาคม 2558
เฉพาะสมาชิกภายใน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน จะเป็นสมาชิกของห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีโดยอัตโนมัติ และมีสิทธิ์ใช้บริการต่าง ๆ ได้ โดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีออกให้ ส่วนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาต้องนำใบเสร็จการลงทะเบียนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จึงจะใช้บริการได้ อาจารย์ประจำ  บุคลากร พนักงาน ของวิทยาลัยเทคโนโลย
ประกาศจากห้องสมุดวิทยาลัย
วันที่ 05 ธันวาคม 2558
ห้องสมุดออนไลน์  จะเปิดบริการ เข้าค้นหาหนังสือ วารสาร แบบออนไลน์ สามารถดูรายชื่อหนังสือ, เลือกหนังสือ/จองหนังสือที่ต้องการผ่านหน้าเวบไซต์นี้ ในปีการศึกษา 2559 นี้
ห้องสมุด E-BOOK ของวิทยาลัย
วันที่ 05 ธันวาคม 2558
ห้องสมุดออนไลน์ ของวิทยาลัย มีหนังสืออืเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) บริการให้กับนักศึกษาที่สนใจ เปิดดูได้ที่เวบไซต์  http://www.2ebook.com/irpct