เกี่ยวกับเรา

ห้องสมุดออนไลน์วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง

ยินดีต้อนรับ 

กำลังดำเนินงานเพิ่มระบบออนไลน์

หนังสือแนะนำ
Good Luck สร้างแรงบันดาลใจเพื่อความสำเร็จในชีวิตและธุรกิจด้วยตัวคุณเอง/โรบิรา อเล็กซ์
ผู้แต่ง : โรบิรา อเล็กซ์
สำนักพิมพ์ : พงศ์วรินการพิมพ์
ISBN : 974969533
การปฏิวัติสยามพ.ศ.2475
ผู้แต่ง : นครินทร์ เมฆไตร์รัตน์
สำนักพิมพ์ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ISBN : 9748881865
ชีวเคมีพื้นฐาน/ดร.เครือวัลย์ โสภาสรรค์
ผู้แต่ง : ดร.เครือวัลย์ โสภาสรรค์
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ISBN : 9746117262
นวนิยาย/สาส์นลับที่สาบสูญ = The lost symbol / แดน บราวน์ ; อรดี สุวรรณโกมล, แปล
ผู้แต่ง : แดน บราวน์
สำนักพิมพ์ : แพรวสำนักพิมพ์
ISBN : 9789744753854
ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC = TOEIC : LC+RC 1000 Questions
ผู้แต่ง : อี กี แทก และ ซน แท อิก
สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2560
ISBN : 9786162369926
ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC = TOEIC : LC+RC 1000 Questions
ผู้แต่ง : อี กี แทก และ ซน แท อิก
สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2560
ISBN : 9786162369926
ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC = TOEIC : LC+RC 1000 Questions
ผู้แต่ง : อี กี แทก และ ซน แท อิก
สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2560
ISBN : 9786162369926
ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC = TOEIC : LC+RC 1000 Questions
ผู้แต่ง : อี กี แทก และ ซน แท อิก
สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2560
ISBN : 9786162369926
ผ่าโจทย์ 1000 ข้อสอบ TOEIC = TOEIC : LC+RC 1000 Questions
ผู้แต่ง : อี กี แทก และ ซน แท อิก
สำนักพิมพ์ : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2560
ISBN : 9786162369926
เทคนิคการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อพิชิตเป้าหมายธุรกิจ
ผู้แต่ง : ยรรยง ธรรมธัชอารี
สำนักพิมพ์ : ดวงกมลสมัยจำกัด
ISBN : 9749428137
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสมัครสมาชิกห้องสมุดวิทยาลัย
วันที่ 17 ธันวาคม 2558
ขณะนี้อาจารย์, บุคลากร, นักศึกษาของวิทยาลัยเป็นสมาชิกของห้องสมุดโดยอัตโนมัติแล้ว สามารถ Login เข้าใช้ห้องสมุดด้วย User: รหัสประจำตัว, Password: วันเดือนปีเกิด รูปแบบ วว/ดด/ปปปป เช่น 01/12/2540 สามารถใช้งานได้ดังนี้ 1. สืบค้นหาหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุด 2. จองหนังสือที่ต้องการยืม 3. ดูข้อมูลการยืม-คืนหนังสือของตัวเอง 4. บันทึกรักการอ่าน
ประกาศจากห้องสมุดวิทยาลัย
วันที่ 05 ธันวาคม 2558
ห้องสมุดออนไลน์  จะเปิดบริการ เข้าค้นหาหนังสือ วารสาร แบบออนไลน์ สามารถดูรายชื่อหนังสือ, เลือกหนังสือ/จองหนังสือที่ต้องการผ่านหน้าเวบไซต์นี้ ในปีการศึกษา 2559 นี้
ห้องสมุด E-BOOK ของวิทยาลัย
วันที่ 05 ธันวาคม 2558
ห้องสมุดออนไลน์ ของวิทยาลัย มีหนังสืออืเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) บริการให้กับนักศึกษาที่สนใจ เปิดดูได้ที่เวบไซต์  http://www.2ebook.com/irpct