ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน
สถิติเว็บไซต์
ผู้เยี่ยมชมวันนี้
43
ผู้เยี่ยมชมเดือนนี้
404
ผู้เยี่ยมชมเดือนที่แล้ว
0
ผู้เยี่ยมชมปีนี้
17,578
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
45,372

ขั้นตอนการรับสมัครออนไลน์
1. กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วนพร้อมเลือกวันที่ทดสอบและมอบตัว
2. แนบไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงใส่เครื่องแบบนักศึกษา
3. เตรียมสำเนาเอกสารประกอบการสมัคร
     3.1 สำเนาระเบียนผลการศึกษา
     3.2 สำเนาบัตรประชาชนนักศึกษา
     3.3 สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา
     3.4 สำเนาใบรับรองแพทย์
     3.5 สำเนาบัตรประชาชนบิดา/มารดา
     3.6 สำเนาทะเบียนบ้านบิดา/มารดา
     3.7 สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
     3.8 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง
     3.9 รูปถ่ายหน้าตรงเครื่องแบบนักเรียน 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. เมื่อสมัครเสร็จสิ้นให้จำเลขที่ใบสมัครและหมายเลขบัตรประชาชนเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบเมื่อต้องการแก้ไขใบสมัคร
5. พิมพ์ใบสมัครพร้อมเตรียมเอกสารแนบต่างๆในข้อที่ 3 ให้ครบถ้วนนำมายื่นในวันเวลาที่นัดหมายทำการทดสอบและมอบตัวกับวิทยาลัยฯ


***หมายเหตุ ไฟล์รูปถ่ายหรือไฟล์เอกสารแนบทั้งหมด ต้องใช้ชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษหรือตัวเลขเท่านั้น
หากติดปัญหาในการรับสมัครออนไลน์ ติดต่อวิทยาลัย โทร.038-022-835-7