Username
Password
 


Visitor

Today
2
This month
86
All
21,054
กรอกข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 

ขอให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษาต่างๆ เข้าสู่ระบบติดตามผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อกรอกข้อมูลการศึกษาต่อหรือมีงานทำงานเพื่อเก็บเป็นข้อมูลศิษย์เก่า โดยใช้ user เป็นรหัสนักศึกษาและ password เป็น หมายเลขบัตรประชน 


Last update 16/11/2020 08:46

1