คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

HeadPics Model UNเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 คณะนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 40 คน  เข้าเยี่ยมชมและประชุมสัมมนา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี โดยมี ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ

 

News Model UN

Pics Model un

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th