โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน

HeadPics Model SUARHR

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ดร. โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าพบท่านพลเอกวาภิรมย์ มนัสรังษี  ราชองค์รักษ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อขอคำแนะนำในการประสานงานการคัดเลือกนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว เข้าศึกษา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

 

News Model ARHR

Pics Model ARHR

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th