วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ

HeadPics Model IRPCT Change Togetherเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 ดร.โพธิวัฒน์  เผ่าพงศ์ช่วง  กรรมการผู้จัดการและ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯ  เป็นประธานเปิดกิจกรรม IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศและรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนพร้อมเข้าสู่ระดับสากล

 

News Model IRPCT Change Together

Pics Model Ipct change

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th