ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา

ที่ ระเบียบวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีว่าด้วยเรื่อง
1 การมาเรียน ขาดเรียน การลา ดาวน์โหลด
2 ความปลอดภัยของนักศึกษา ดาวน์โหลด
3 ระเบียบ(การใช้อุปกรณ์สื่อสาร) ดาวน์โหลด
4 การใช้ทรัพย์สินส่วนรวม ดาวน์โหลด
5 การแต่งกายของนักศึกษา ดาวน์โหลด
6 ระเบียบ(การลงโทษและการตัดคะแนน) ดาวน์โหลด
7 ระเบียบและข้อปฏิบัติ(บทบาทหน้าที่ มารยาท) ดาวน์โหลด
8 ระเบียบ(การเข้า-ออก) ดาวน์โหลด
9 ระเบียบและข้อปฏิบัติ(การใช้ยานพาหนะ) ดาวน์โหลด

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th