แจ้งการรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1/2564

นักศึกษาระดับ ปวช. (ใหม่) ที่สนใจสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่ 1 ขอให้มาติดต่อแผนก

พัฒนาวินัยใด้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 การแต่งกายชุดสุภาพ สวมใส่หน้ากากอนามัย

...

หมายเหตุ* ให้ส่งใบกรอกประวัติผู้สมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม

2564 เท่านั้น

>>เอกสารสามารถดาวน์โหลดในลิงค์ นศท. <<

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th