ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อบรมเทคนิคการเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน 96
2 IRPCT ตอนรับ หอการค้า เยอรมัน - ไทย (GTDEE) 203
3 IRPCT ตอนรับ PTT Raise 171
4 พิธีลงนาม MOU ระหว่างIRPCT กับ BSA 131
5 รมว.ศึกษาธิการเยี่ยมชมและเปิด Digital Library @ IRPCT 155
6 IRPCT ตอนรับกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) 152
7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ศึกษาดูงาน IRPCT 464
8 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 1205
9 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร 325
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 641
11 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนวอาชีพ 697
12 ผู้บริหารวิทยาลัยร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ merit 789
13 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 516
14 ผู้บริหารวิทยาลัยรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 527
15 ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พซี 591
16 IRPT จัดประกวดครูดีเด่น 575
17 SMART Health I-RUN FUN 828
18 โครงการลำไทรโยงโมเดล โดยIRPC 702
19 คว้าอันดับ 3 การแข่งขัยเปตอง 857
20 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ดูงาน IRPCT 1736
21 พลังเพลิงจับมือไออาร์พีซีร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน 576
22 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา iPEC รุ่น 2 950
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 1390
24 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 896
25 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 914
26 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 792
27 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 629
28 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 644
29 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 767
30 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 695
31 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 584
32 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 632
33 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 1039
34 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 577
35 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 612
36 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 873
37 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 806
38 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 920
39 Smart Health ประจำปี 2560 649
40 อบรม Action to be Smart Student 754
41 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 645
42 Train the Trainer 744
43 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 516
44 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 730
45 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 681
46 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 738
47 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 660
48 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 1336
49 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 676
50 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 988
51 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 612
52 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 635
53 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 584
54 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 586
55 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 667
56 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 912
57 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 1046
58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 871
59 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 670
60 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 708
61 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 994
62 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 874
63 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 643
64 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 1353
65 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 592
66 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 844
67 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 828
68 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 664
69 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 1181
70 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 716
71 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 646
72 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 720
73 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 760
74 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 656
75 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 685
76 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 765
77 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 718
78 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 1158
79 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 1186
80 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 927
81 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 1249
82 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 808
83 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 942
84 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 936
85 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 855
86 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 1024
87 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 2259
88 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 777
89 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 893
90 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 824
91 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 1136
92 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 700
93 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 941
94 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 713
95 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 1013
96 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2019
97 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 1002
98 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 701
99 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 862
100 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1093
101 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 748
102 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 779
103 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 949
104 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 768
105 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 810
106 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 777
107 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 743
108 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 816
109 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 812
110 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 1109
111 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 2505
112 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 963
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th