ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 IRPCT ตอนรับ หอการค้า เยอรมัน - ไทย (GTCC) -
2 IRPCT ตอนรับ PTT Raise -
3 พิธีลงนาม MOU ระหว่างIRPCT กับ BSA 4
4 รมว.ศึกษาธิการเยี่ยมชมและเปิด Digital Library @ IRPCT 30
5 IRPCT ตอนรับกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) 28
6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ศึกษาดูงาน IRPCT 304
7 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 1009
8 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร 230
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 492
10 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนวอาชีพ 550
11 ผู้บริหารวิทยาลัยร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ merit 625
12 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 400
13 ผู้บริหารวิทยาลัยรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 415
14 ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พซี 456
15 IRPT จัดประกวดครูดีเด่น 448
16 SMART Health I-RUN FUN 614
17 โครงการลำไทรโยงโมเดล โดยIRPC 566
18 คว้าอันดับ 3 การแข่งขัยเปตอง 665
19 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ดูงาน IRPCT 1279
20 พลังเพลิงจับมือไออาร์พีซีร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน 488
21 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา iPEC รุ่น 2 790
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 1263
23 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 785
24 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 810
25 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 677
26 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 538
27 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 552
28 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 655
29 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 583
30 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 500
31 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 553
32 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 890
33 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 486
34 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 522
35 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 726
36 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 695
37 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 819
38 Smart Health ประจำปี 2560 565
39 อบรม Action to be Smart Student 631
40 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 530
41 Train the Trainer 648
42 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 432
43 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 597
44 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 589
45 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 629
46 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 571
47 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 1106
48 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 584
49 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 760
50 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 534
51 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 543
52 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 506
53 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 497
54 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 582
55 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 800
56 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 715
57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 751
58 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 571
59 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 561
60 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 788
61 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 775
62 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 558
63 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 1194
64 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 512
65 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 670
66 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 738
67 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 574
68 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 1074
69 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 614
70 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 550
71 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 627
72 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 647
73 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 573
74 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 600
75 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 679
76 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 637
77 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 1053
78 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 1091
79 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 842
80 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 1150
81 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 721
82 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 850
83 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 842
84 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 773
85 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 941
86 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 2075
87 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 678
88 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 803
89 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 709
90 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 1050
91 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 619
92 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 807
93 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 623
94 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 853
95 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1797
96 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 897
97 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 615
98 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 772
99 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 956
100 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 666
101 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 697
102 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 845
103 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 642
104 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 694
105 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 690
106 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 642
107 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 719
108 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 725
109 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 928
110 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 2268
111 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 835
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th