ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 IRPCT ตอนรับ หอการค้า เยอรมัน - ไทย (GTDEE) 81
2 IRPCT ตอนรับ PTT Raise 38
3 พิธีลงนาม MOU ระหว่างIRPCT กับ BSA 41
4 รมว.ศึกษาธิการเยี่ยมชมและเปิด Digital Library @ IRPCT 70
5 IRPCT ตอนรับกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) 72
6 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ศึกษาดูงาน IRPCT 359
7 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 1068
8 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร 253
9 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 548
10 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนวอาชีพ 597
11 ผู้บริหารวิทยาลัยร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ merit 678
12 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 427
13 ผู้บริหารวิทยาลัยรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 436
14 ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พซี 489
15 IRPT จัดประกวดครูดีเด่น 478
16 SMART Health I-RUN FUN 658
17 โครงการลำไทรโยงโมเดล โดยIRPC 600
18 คว้าอันดับ 3 การแข่งขัยเปตอง 708
19 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ดูงาน IRPCT 1379
20 พลังเพลิงจับมือไออาร์พีซีร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน 513
21 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา iPEC รุ่น 2 837
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 1296
23 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 810
24 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 847
25 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 711
26 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 568
27 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 578
28 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 680
29 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 628
30 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 517
31 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 572
32 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 927
33 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 507
34 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 542
35 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 760
36 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 728
37 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 845
38 Smart Health ประจำปี 2560 584
39 อบรม Action to be Smart Student 653
40 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 573
41 Train the Trainer 668
42 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 450
43 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 652
44 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 617
45 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 656
46 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 596
47 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 1161
48 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 611
49 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 826
50 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 556
51 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 569
52 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 524
53 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 517
54 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 604
55 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 827
56 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 815
57 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 797
58 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 592
59 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 597
60 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 885
61 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 803
62 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 580
63 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 1234
64 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 530
65 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 705
66 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 765
67 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 598
68 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 1098
69 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 635
70 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 584
71 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 656
72 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 684
73 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 591
74 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 620
75 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 701
76 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 654
77 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 1085
78 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 1105
79 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 863
80 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 1174
81 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 742
82 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 874
83 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 868
84 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 793
85 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 964
86 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 2110
87 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 704
88 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 827
89 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 740
90 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 1071
91 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 642
92 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 846
93 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 646
94 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 910
95 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1851
96 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 921
97 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 635
98 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 801
99 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 978
100 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 682
101 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 717
102 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 868
103 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 686
104 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 746
105 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 709
106 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 676
107 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 742
108 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 750
109 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 992
110 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 2322
111 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 873
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th