ภาพข่าวกิจกรรม

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 อบรมเทคนิคการเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพภายใน 52
2 IRPCT ตอนรับ หอการค้า เยอรมัน - ไทย (GTDEE) 149
3 IRPCT ตอนรับ PTT Raise 132
4 พิธีลงนาม MOU ระหว่างIRPCT กับ BSA 95
5 รมว.ศึกษาธิการเยี่ยมชมและเปิด Digital Library @ IRPCT 122
6 IRPCT ตอนรับกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) 117
7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ศึกษาดูงาน IRPCT 426
8 มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 1140
9 รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร 293
10 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับ บริษัท แอนคา แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 601
11 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและแนวอาชีพ 655
12 ผู้บริหารวิทยาลัยร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ merit 736
13 ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1 479
14 ผู้บริหารวิทยาลัยรับรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งปี 491
15 ประชุมคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พซี 542
16 IRPT จัดประกวดครูดีเด่น 524
17 SMART Health I-RUN FUN 753
18 โครงการลำไทรโยงโมเดล โดยIRPC 646
19 คว้าอันดับ 3 การแข่งขัยเปตอง 791
20 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาตากสินระยอง ดูงาน IRPCT 1570
21 พลังเพลิงจับมือไออาร์พีซีร่วมกันพัฒนานักเตะเยาวชน 546
22 ประกาศผู้ได้รับทุนการศึกษา iPEC รุ่น 2 899
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงฯ iPEC 1348
24 ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก 853
25 รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่นที่ 5 884
26 การประกวดแข่งขันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการสอนระดับประเทศ ครั้งที่ 10 753
27 จัดแสดงผลงานนิทรรศการในงาน TVET 2017 598
28 ไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 615
29 ทุนการศึกษาจากบริษัท BLCP POWER จำกัด 731
30 ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับโรงพยาบาลระยอง 664
31 ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณอดินทรเทพยวรางกูร 554
32 บริจาคโลหิตร่วมกับเหล่ากาชาด ประจำปี 2560 605
33 KM : องค์ความรู้สู่วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 981
34 ทำบุญวิทยาลัยเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาฯ ปี 2560 544
35 นิด้าโพลเลือกเข้าสำรวจวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 582
36 เยี่ยมชมกิจการ Cafe Amazon@IRPCT Meeting Point 819
37 พิธีไหว้ครูและคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย 2560 777
38 เปิดห้องปฏิบัติการโครงการ iPEC 889
39 Smart Health ประจำปี 2560 616
40 อบรม Action to be Smart Student 694
41 พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 613
42 Train the Trainer 706
43 สำรวจข้อมูลด้านการเงินเพื่อปรับระบบการทำงาน 481
44 ธรรมะหรรษา กับพระมหาสมปอง ตาลปุตโต 694
45 ตรวจความพร้อมสถานศึกษา 650
46 ฝากตัวเป็นศิษย์ และกิจกรรมนักศึกษาใหม่ 2560 709
47 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง 2560 632
48 เปิดร้านกาแฟอเมซอน @IRPCT 1244
49 ต้อนรับนักศึกษาโครงการ iPEC รุ่นที่ 1 646
50 กำหนดการเข้าหอพักนักศึกษาโครงการพัฒนากำลังคนฯ iPEC 906
51 โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ รุ่นที่ 8 585
52 รดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ 2560 606
53 ร่วมแสดงนิทรรศการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ.ไออาร์พีซี ประจำปี 2560 555
54 ผู้อำนวยการรับรางวัลผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ประจำปี 2560 557
55 แสดงความยินดีครับนักศึกษาโครงการ MERIT รุ่น 1 633
56 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2559 877
57 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ฯ iPEC รอบ 2 905
58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 (iPEC) 836
59 ไหว้ครูช่างสถานประกอบการ นักศึกษาโครงการ MERIT 639
60 วันเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2559 652
61 ประกาศรายชื่อผู้รับทุนการศึกษา 944
62 ข่าวดี เปิดรับสมัครโครงการฯ iPEC รอบ 2 839
63 เดินหน้ายกระดับมุ่งสู่อาชีวะชั้นนำ 611
64 สอบข้อเขียนโครงการ iPEC 1296
65 ประชุมร่วมกับ รมต.ศธ.ตามโครงการประชารัฐ 560
66 ร่วมลงนาม MOU Excellent Model School 795
67 เปิดตัวโครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูงกลุ่มปิโตรเคมีและเทคนิคพลังงาน (iPEC) 797
68 ลงนามความร่วมมือกับ Bulacan ประเทศฟิลลิปปินส์ 633
69 MOU โครงการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาขั้นสูง(iPEC) 1147
70 ปฏิญาณตนเพื่อพ่ออาชีวะสมานฉันท์ 678
71 ต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ 612
72 ประชุมผู้ปกครอง 1/2559 691
73 โครงการพัฒนาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 723
74 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 624
75 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่น7 653
76 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 730
77 ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน 687
78 กีฬาฮาเฮ สารสัมพันธ์บุคลากร IRPCT 1122
79 งานกีฬา “ประดู่แดงเกมส์” ครั้งที่ 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 1158
80 IRPC อวยพรปีใหม่หน่วยงานภาครัฐ จังหวัดระยอง 892
81 IRPCT จัดอบรมการพัฒนาและจัดทำแผนกลยุทธ์ (Strategic Thinking Session : STS) 1212
82 IRPCT ร่วมบริจาคโลหิต 774
83 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ให้การต้อนรับนายกเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 908
84 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี จัดทำกลยุทธ์ IRPCT Change Together เพื่อยกระดับวิทยาลัยสู่การเป็นวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ 904
85 พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “วันพ่อแห่งชาติ” 828
86 โครงการถวายทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับนักศึกษา ส.ป.ป. ลาว จำนวน 20 ทุน 992
87 วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ร่วมกับ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน ) จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ตามโครงการ 1 ช่วย 9 2184
88 IRPCT มอบเงินบริจาคสนับสนุนการออกร้านของเหล่ากาชาด จังหวัดระยอง 743
89 IRPCT ร่วมแสดงนิทรรศการผลงาน ใน งานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย 857
90 IRPCT เข้าพบอธิบดีกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว 789
91 IRPCT มอบโต๊ะม้าหินให้แก่โรงเรียนบ้านค่าย 1103
92 IRPCT มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลระยอง 670
93 คณะผู้บริหาร IRPCT เยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการ V-ChEPC ณ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด 888
94 IRPCT จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยฯ 683
95 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมฉลองความสำเร็จ ในงาน Sustainability Solutions For Oil & Gas และรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 974
96 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1942
97 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 969
98 คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 669
99 ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับอนุญาตวิทยาลัย ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต 830
100 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต เข้าพบ ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) และคุณหญิงอารยา พิบูลนครินทร์ ราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 1046
101 กิจกรรม Halloween IRPCT 2014 717
102 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ร่วมงานเลี้ยงกรรมการผู้จัดการพบบุคลากร 749
103 IRPCT ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง RAIST และมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง RASA 910
104 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายการบริหาร 736
105 ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พบนักศึกษาต่างชาติและเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา 779
106 IRPCT จัดประกวดครูดีเด่นภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 745
107 IRPCT ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2557 712
108 โครงการประกวดงานวิจัยภายใน ประจำปีการศึกษา 2557 781
109 พิธีไหว้ครูนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร IRPCT 783
110 นักศึกษา IRPCT ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 “MPR Music Contest ปี 3” 1056
111 IRPCT ให้การต้อนรับดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการIRPCT 2426
112 IRPCT ขอแสดงความยินดี นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปี 2556 929
 

Link1 | Link2 | Link3

Copyright © 2016. IRPC TECHNOLOGICAL COLLEGE.

309 Moo 5, Sukhumvit Rd, Amphur Muang rayong, Rayong,Thailand TEL:038-022835-7

Webmaster: info@irpct.ac.th