ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษา IRPCT คว้ารางวัลชนะเลิศระดับภาค ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับชาติ

1 กุมภาพันธ์ 2565