ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารเยี่ยมชมการฝึก ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

1 กุมภาพันธ์ 2565