เกี่ยวกับเรา

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

หนังสือแนะนำ
Environmental chemistry / Stanley E. Manahan
ผู้แต่ง : Manahan, Stanley E
สำนักพิมพ์ : CRC Press,
ISBN : 9781498776936
Green Energy [electronic resource] : Basic Concepts and Fundamentals / edited by Xianguo Li
ผู้แต่ง : Li, Xianguo
สำนักพิมพ์ : Springer London
ISBN : 9781848826465
Introduction to reliability engineering / Lewis, E. E. ((Elmer Eugene))
ผู้แต่ง : Lewis, E. E. ((Elmer Eugene))
สำนักพิมพ์ : John wiley & Sons, Inc
ISBN : 0471018333
Marine Renewbie Energy Handbook / Beranrd Multon, Edited
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : Designs and Patents
ISBN : 9781848213326
วรรณกรรมสมัยอยุธยา ฉบับแปล เล่ม2บี
ผู้แต่ง : กุลทรัพย์ เกษมม่นกิจ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนแฮ่ฟ้าลิชชิ่ง
ISBN :
อาเซียนบวกสาม
ผู้แต่ง : บุญชัย ใจเย็น
สำนักพิมพ์ : ปราธญ์
ISBN : 978-616-7350-44-8
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบข้อบังคับในการใช้บริการห้องสมุดที่นักศึกษาควรพึงปฏิบัติ
วันที่ 31 กรกฏาคม 2562
แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย วางกระเป๋าสัมภาระไว้ชั้นเก็บสิ่งของ ของมีค่าอนุญาตให้นำเข้าห้องปฏิบัติการได้ กรณีทรัพย์สินมีค่าสูญหายห้องสมุดจะไม่รับผิดชอบ ห้ามนำอาหาร หรือเครื่องดื่ม เข้ามาในห้องสมุด ปิดอุปกรณ์สื่อสารก่อนเข้าห้องสมุด รักษาความสงบ ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น ใช้วัสดุสิ่งพิมพ์และวัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง หนังสือที่นำออกจากชั้นวางหรือนำมาอ่าน &nb
การสมัครสมาชิกห้องสมุดวิทยาลัย
วันที่ 17 ธันวาคม 2558
เฉพาะสมาชิกภายใน นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน จะเป็นสมาชิกของห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีโดยอัตโนมัติ และมีสิทธิ์ใช้บริการต่าง ๆ ได้ โดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีออกให้ ส่วนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาต้องนำใบเสร็จการลงทะเบียนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จึงจะใช้บริการได้ อาจารย์ประจำ  บุคลากร พนักงาน ของวิทยาลัยเทคโนโลย
ประกาศจากห้องสมุดวิทยาลัย
วันที่ 05 ธันวาคม 2558
ห้องสมุดออนไลน์  จะเปิดบริการ เข้าค้นหาหนังสือ วารสาร แบบออนไลน์ สามารถดูรายชื่อหนังสือ, เลือกหนังสือ/จองหนังสือที่ต้องการผ่านหน้าเวบไซต์นี้ ในปีการศึกษา 2559 นี้
ห้องสมุด E-BOOK ของวิทยาลัย
วันที่ 05 ธันวาคม 2558
ห้องสมุดออนไลน์ ของวิทยาลัย มีหนังสืออืเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) บริการให้กับนักศึกษาที่สนใจ เปิดดูได้ที่เวบไซต์  http://www.2ebook.com/irpct
บทความ
10 สิ่งในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.10 ที่คนไทยจะได้เป็นพยานงานมหามงคลของชาติ
วันที่ 30 กันยายน 2562
  โดย ธนกร วงษ์ปัญญา 24.04.2019 33.1K HIGHLIGHTS 8 MINS. READ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นับว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่ประชาชนชาวไทยจะได้มีโอกาสพบเห็นและเป็นพยานงานมหามงคลของชาติครั้งนี้ด้วยตนเอง เนื่องจากมิได
“คุณค่าของการอ่าน” รู้อย่างนี้แล้วเรามาอ่านหนังสือกันเถอะ !!
วันที่ 01 มกราคม 2562
วัตถุประสงค์ในการอ่านของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันออกไป เช่น อ่านเพื่อความรู้ อ่านเพื่อให้เกิดความคิด อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน อ่านเพื่อความจรรโลงใจ เป็นต้น ซึ่งผู้อ่านจำเป็นต้องทราบจุดมุ่งหมายของการอ่านนั้นๆ ไว้ก่อนการอ่านทุกครั้ง     อย่างไรก็ตามการอ่านมีความสำคัญต่อชีวิตที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นการช่วยให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน
หนังสือการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ มีประโยชน์อย่างไร
วันที่ 01 ตุลาคม 2561
หนังสือการเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ มีประโยชน์อย่างไร   วิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาที่เราต้องได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่ประถม เพราะว่าเป็นวิชาที่เล่าเรื่องของประวัติศาสตร์ของประเทศเราอยู่มากมาย และยังได้มีเรื่องเล่าในประวัติศาสตร์เรื่องสำคัญอยู่อีกด้วย อย่างเช่นเรื่องสงครามโลก หรือการเสียแผนดินต่างๆของประเทศเราไปนั้นเอง โดยหนังสือประวัติศาสตร์นี้ ก็จะมีเนื้อหาเป็นเรื่องราวสมัยโบราณและเป็น
สุขภาพดีสร้างได้ด้วยการกินอาหารอย่างเหมาะสม
วันที่ 30 กันยายน 2560
  การเผาผลาญพลังงานในหนึ่งวันจะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ      1. อัตราการเผาผลาญพื้นฐาน      2. การย่อยและดูดซึมอาหาร      3. การใช้แรงทำกิจกรรมต่างๆ (การเดิน, วิ่ง, ปั่นจักรยาน, เต้นแอโรบิก, การวิดพื้น, ยกดรัมเบล) ปัจจัยที่ทำให้ระบบการเผาผลาญพลังงานลดลง      - มีอายุที่มากขึ้น จะส่งผลให้ระบบการเผาผลาญพลังงานลดลง เนื่องจากร่