บทความ
สุขภาพดีสร้างได้ด้วยการกินอาหารอย่างเหมาะสม
วันที่ 30 กันยายน 2560

 

การเผาผลาญพลังงานในหนึ่งวันจะประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

     1. อัตราการเผาผลาญพื้นฐาน
     2. การย่อยและดูดซึมอาหาร
     3. การใช้แรงทำกิจกรรมต่างๆ (การเดิน, วิ่ง, ปั่นจักรยาน, เต้นแอโรบิก, การวิดพื้น, ยกดรัมเบล)

ปัจจัยที่ทำให้ระบบการเผาผลาญพลังงานลดลง

     - มีอายุที่มากขึ้น จะส่งผลให้ระบบการเผาผลาญพลังงานลดลง เนื่องจากร่างกายมีการสลายมวลกล้ามเนื้อมากขึ้น

        และมีการสะสมไขมันที่มากขึ้นด้วย
     - มีการอดอาหารมาก่อน หรือกินอาหารไม่เพียงพอในแต่ละวันที่ร่างกายต้องการ ร่างกายก็จะนำกล้ามเนื้อไปสลาย

        เป็นพลังงานเพื่อนำไปใช้ 
     - เป็นโรคทางพันธุกรรมบางชนิด
     - การควบคุมของฮอร์โมนบางชนิด
     - การได้รับยาบางชนิด

การจะมีรูปร่างที่สวยงามและมีสุขภาพดี จึงจำเป็นจะต้องกินอาหารให้เหมาะสม โดยมีหลักการกินอาหาร ดังนี้

     ผู้ชาย ควรได้รับพลังงาน 1,600-1,800 แคลอรี/วัน

     ผู้หญิง ควรได้รับพลังงาน 1,400-1,500 แคลอรี/วัน