รายละเอียดหนังสือ
Marine Renewbie Energy Handbook / Beranrd Multon, Edited
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : Designs and Patents
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 333.914 น้ำที่ใช้ผลิตพลังงาน
เลขเรียกหนังสือ : 333.914,M37
เลขผู้แต่ง: M37
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: London
ปีที่พิมพ์: 2012
จำนวนหน้า: 643
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 8250
เลข ISBN: 9781848213326
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 16 มีนาคม 2560
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10011862ว่างชั้นวางหนังสือภาษาอังกฤษ จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1Occan energy resources -- France