รายละเอียดหนังสือ
Green Energy [electronic resource] : Basic Concepts and Fundamentals / edited by Xianguo Li
ผู้แต่ง : Li, Xianguo
สำนักพิมพ์ : Springer London
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 333.7 ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
เลขเรียกหนังสือ : 333.7,L59G
เลขผู้แต่ง: L59G
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: London
ปีที่พิมพ์: 2011
จำนวนหน้า: 286
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 5460
เลข ISBN: 9781848826465
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 21 มีนาคม 2560
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10011905ว่างชั้นวางหนังสือภาษาอังกฤษ จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1Production of electric energy or power