รายละเอียดหนังสือ
Introduction to reliability engineering / Lewis, E. E. ((Elmer Eugene))
ผู้แต่ง : Lewis, E. E. ((Elmer Eugene))
สำนักพิมพ์ : John wiley & Sons, Inc
หมวด : 600 เทคโนโลยี
หมู่ : 620.00452 Reliability (Engineering)
เลขเรียกหนังสือ : 620.00452,L48I
เลขผู้แต่ง: L48I
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 1996
จำนวนหน้า: 435
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 500
เลข ISBN: 0471018333
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 28 มีนาคม 2560
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10010944ว่างชั้นวางหมวด 600-649 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1 Reliability (Engineering)