รายละเอียดหนังสือ
วรรณกรรมสมัยอยุธยา ฉบับแปล เล่ม2บี
ผู้แต่ง : กุลทรัพย์ เกษมม่นกิจ
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนแฮ่ฟ้าลิชชิ่ง
หมวด : 895 วรรณคดีเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หมู่ : 91
เลขเรียกหนังสือ : 91,ก.47ว.ส.2
เลขผู้แต่ง: ก.47ว.ส.2
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2542
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 23 พฤศจิกายน 2559
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10000403ว่างชั้นวางหมวด800 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1วรรณกรรมสมัยอยุธยา ฉบับแปล เล่ม2บี