รายละเอียดหนังสือ
อาเซียนบวกสาม
ผู้แต่ง : บุญชัย ใจเย็น
สำนักพิมพ์ : ปราธญ์
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 341.24 สมาคม องค์กรในภูมิภาคต่างๆ
เลขเรียกหนังสือ : 341.24,บ43อ
เลขผู้แต่ง: บ43อ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ
ปีที่พิมพ์: 2556
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 155
เลข ISBN: 978-616-7350-44-8
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 06 ธันวาคม 2559
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
10001473ว่างชั้นวางหมวด300 จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1อาเซียนบวกสาม