ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุด E-BOOK ของวิทยาลัย
วันที่ 05 ธันวาคม 2558

ห้องสมุดออนไลน์ ของวิทยาลัย มีหนังสืออืเล็กทรอนิกส์ (E-BOOK) บริการให้กับนักศึกษาที่สนใจ เปิดดูได้ที่เวบไซต์  http://www.2ebook.com/irpct