ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจากห้องสมุดวิทยาลัย
วันที่ 05 ธันวาคม 2558

ห้องสมุดออนไลน์  จะเปิดบริการ เข้าค้นหาหนังสือ วารสาร แบบออนไลน์ สามารถดูรายชื่อหนังสือ, เลือกหนังสือ/จองหนังสือที่ต้องการผ่านหน้าเวบไซต์นี้ ในปีการศึกษา 2559 นี้