ข่าวประชาสัมพันธ์
การสมัครสมาชิกห้องสมุดวิทยาลัย
วันที่ 17 ธันวาคม 2558

เฉพาะสมาชิกภายใน

  1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกคน จะเป็นสมาชิกของห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีโดยอัตโนมัติ และมีสิทธิ์ใช้บริการต่าง ๆ ได้ โดยจะต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีออกให้ ส่วนนักศึกษาที่เป็นสมาชิกใหม่ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษาต้องนำใบเสร็จการลงทะเบียนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่จึงจะใช้บริการได้
  2. อาจารย์ประจำ  บุคลากร พนักงาน ของวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติ สามารถใช้บัตรประจำตัวของมหาวิทยาลัย ในการใช้บริการต่าง ๆ ได้ โดยมีสมาชิกสภาพตลอดระยะเวลาที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ขณะนี้อาจารย์, บุคลากร, นักศึกษาของวิทยาลัยเป็นสมาชิกของห้องสมุดโดยอัตโนมัติแล้ว
สามารถ Login เข้าใช้ห้องสมุดด้วย User: รหัสประจำตัว, Password: วันเดือนปีเกิด
รูปแบบ วว/ดด/ปปปป เช่น 01/12/2540

สามารถใช้งานได้ดังนี้
1. สืบค้นหาหนังสือที่มีอยู่ในห้องสมุด
2. จองหนังสือที่ต้องการยืม
3. ดูข้อมูลการยืม-คืนหนังสือของตัวเอง
4. บันทึกรักการอ่าน