ข่าวสารและกิจกรรม

ทีมหุ่นยนต์ IRPCT ติดอันดับ 1 ใน 8 ของโลก

30 มกราคม 2564