แผนกวิชาช่างไฟฟ้าและเทคนิคพลังงาน

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าและเทคนิคพลังงาน

 เรียนรู้เเละฝึกปฏิบัติงานการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจสอบหาข้อบกพร่อง เเก้ไข ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า นิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์ พีแอลซี เเละเครื่องทำความเย็น 


คุณสมบัติของผู้สมัคร

    • สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (ปวช.)

                          สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                          รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 

     

บุคลากรแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและเทคนิคพลังงาน

นายสิรวิชญ์ เหล่าเจรญพงษ์แสง

หัวหน้าแผนก

นายวิฑูรย์ ง่วนสน

อาจารย์

นายจักรพันธ์ ปาระโมงค์

อาจารย์

นายวงศกร แน่นหนา

อาจารย์

นายศราพันธ์ สัญญาทิตย์

อาจารย์

นายณรงค์ศักดิ์ ศิริมาสกุล

อาจารย์

นายณรงค์ พรหมศร

อาจารย์

นางสาวศิริลักษณ์ เรียมทอง

อาจารย์

นางสาวกมลวรรณ เรืองรัตน์สุนทร

อาจารย์

นางสาวสุวพิชชากรณ์ ทองพลู

อาจารย์