โครงสร้างการบริหารวิทยาลัย

ผมคิดว่าเป้าหมายสูงสุดของเรา คือการที่จะช่วยให้สังคมของเรามีความสุข ทำให้ประเทศเรามีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เพราะว่าประเทศของเราสังคมของเรา หรือผู้คนเราจะมีความสุขไม่ได้ ถ้าผู้คนของเราไม่มีอาชีพ ไม่มีงาน ไม่มีรายได้

ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง

(กรรมการผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต)

ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี

ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง

กรรมการผู้จัดการ / ผู้รับใบอนุญาต

(วท บ.)

ดร.สมบัติ สุวรรณพิทักษ์

ที่ปรึกษา

นายมนตรี ฟ้าประทานชัย

ที่ปรึกษา

นายอานนท์ โลกานุวัตร

รองกรรมการผู้จัดการ

นายเฉลิมพันธ์ ยศสมบัติ

ผู้อำนวยการ

นายรุ่งนิรัญ เที่ยงธรรม

ผู้จัดการสายศูนย์ธุรกิจ

นายเกียรติศักดิ์ บุญกล่อม

ผู้จัดการสายสนับสนุนการศึกษา

ม.ล.โชติสุภา สายสนั่น

รองผู้จัดการปฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวปรัศมน ภาภัทรมนตรี

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นางสาวศุภพร พัวพันประสงค์

รองผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาววรรทนี หอมชู

รองผู้จัดการฝ่าย ศูนย์บริการเทคโนโลยีไออาร์พีซี