ข่าวสารและกิจกรรม

บุคคลากร irpct พร้อมใจฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19

25 มิถุนายน 2564