ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด เข้าอวยพรปีใหม่ ประธานกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

21 มกราคม 2565