ข่าวสารและกิจกรรม

IRPCT ร่วมพิธีมอบขาเทียม โครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 157

26 กรกฎาคม 2565