หลักสูตรแนะนำ

เกี่ยวกับวิทยาลัย

IRPCT Technological college

รู้จัก ‘วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี’ (IRPCT)

วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีจึงได้จัดตั้งขึ้นด้วยความตั้งใจจัดการเรียน การสอนแบบ “โรงเรียน-โรงงาน” ที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบของวิทยาลัย ในชุมชนกับภาคอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่ม

ประชาสัมพันธ์

"การศึกษาคือการพัฒนามนุษย์"

มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน