ข่าวสารและกิจกรรม

เยี่ยมชมติดตามความก้าวหน้า ผลงานพัฒนาเครื่องคัดแยกมะนาว (LEMON SORTING MACHINE)

20 กรกฎาคม 2565