ร้านกาแฟอเมซอน

บุคลากรร้านกาแฟอเมซอน

นางสาวมันตา สวัสดี

พนักงาน

นางสาววิภาพร กุลบุตร

พนักงาน

นางสาวบุศรา ไชยวัฒน์

พนักงานบริการ