แผนกวิชาช่างไฟฟ้าและเทคนิคพลังงาน

แผนกวิชาช่างไฟฟ้าและเทคนิคพลังงาน

 เรียนรู้เเละฝึกปฏิบัติงานการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจสอบหาข้อบกพร่อง เเก้ไข ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า นิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์ พีแอลซี เเละเครื่องทำความเย็น 


คุณสมบัติของผู้สมัคร

    • สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (ปวช.)

                          สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                          รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 

     

บุคลากรแผนกวิชาช่างไฟฟ้าและเทคนิคพลังงาน

นายสิรวิชญ์ เหล่าเจรญพงษ์แสง

หัวหน้าแผนก

นายวิฑูรย์ ง่วนสน

อาจารย์

นายจักรพันธ์ ปาระโมงค์

อาจารย์

นายวงศกร แน่นหนา

อาจารย์

นายศราพันธ์ สัญญาทิตย์

อาจารย์

นายณรงค์ศักดิ์ ศิริมาสกุล

อาจารย์

นางสาวศิริลักษณ์ เรียมทอง

อาจารย์

นางสาวกมลวรรณ เรืองรัตน์สุนทร

อาจารย์

นางสาวสุวพิชชากรณ์ ทองพลู

อาจารย์