แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

 เรียนรู้เเละฝึกปฏิบัติงานการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า การตรวจสอบหาข้อบกพร่อง เเก้ไข ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า นิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์ พีแอลซี เเละเครื่องทำความเย็น 


คุณสมบัติของผู้สมัคร

    • สาขาวิชาช่างไฟฟ้า (ปวช.)

                          สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                          รับผู้จบมัธยมศึกษาปีที่ 3 

     

บุคลากรแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายวัยวัฒน์ เพลัมพิทักษ์

หัวหน้าแผนก

นายจักรพันธ์ ปาระโมงค์

ครู

นายวงศกร แน่นหนา

ครู

นางสาวศิริลักษณ์ เรียมทอง

ครู

นางสาวกมลวรรณ เรืองรัตน์สุนทร

ครู

นายศราพันธ์ สัญญาทิตย์

ครู