แผนกช่างไฟฟ้า

แผนกช่างไฟฟ้า

เรียนรู้เเละฝึกปฏิบัติงาน การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตรวจสอบหาข้อบกพร่อง เเก้ไข ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า นิวเมติกส์  ไฮดรอลิกส์ พีแอลซี เเละเครื่องทำความเย็น 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

     

    • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง (ปวส.)

                - สาขางานไฟฟ้ากำลัง

                  รับผู้จบ มัธยมศึกษาปีที่ 3

บุคลากรแผนกช่างไฟฟ้า

นายสิรวิชญ์ เหล่าเจรญพงษ์แสง

หัวหน้าแผนก

นายจักรพันธ์ ปาระโมงค์

ครู

นายวิฑูรย์ ง่วนสน

ครู

นายวงศกร แน่นหนา

ครู

นายณรงค์ศักดิ์ ศิริมาสกุล

ครู

นางสาวกมลวรรณ เรืองรัตน์สุนทร

ครู

นายศราพันธ์ สัญญาทิตย์

ครู

ศิริลักษณ์ เรี่ยมทอง

อาจารย์

นางสาวสุวพิชชากรณ์ ทองพลู

อาจารย์