สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์

สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์

เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรกลสมัยใหม่ เช่น หุ่นยนต์ เเขนกลอุตสาหกรรม การบำรุงรักษา การควบคุมการทำงานของระบบอัตโนมัติ เเละ IOP

คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.สาขาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเมคคราทรอนิกส์ เเละฐานวิทยาศาสตร์ อายุไม่เกิน 23 ปี 
    2. คะเเนนเฉลี่ยสะสมตั้งเเต่ 2.75 ขึ้นไป
    3. เพศชาย  สุขภาพเเข็งเเรง ตาไม่บอดสี  จบ รด. ชั้นปีที่ 3 หรือพ้นภาระทางทหาร 

     

บุคลากรสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และหุ่นยนต์

นายพิมล บังเกิดสุข

หัวหน้าแผนก

นายวัชระ สาครวิศวะ

ครู

นางสาวสายรุ้ง ประเสริฐนู

อาจารย์