สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล

ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมยานยนต์ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรกล งานซ่อมเครื่องยนต์ ดีเซลควบคุมด้วยอีเล็กทรอนิคส์  งานซ่อมเครื่องยนต์เเก๊สโซลีนควบคุมด้วยอีเล็กทรอนิคส์ งานจักรยานยนต์ งานเครื่องยนต์เล็กเเละงานนิวเมติกส์ควบคุมด้วย PLC

คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1.จบการศึกษาระดับปวช.ทุกสาขา

    2. จบการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า กศน. 

    3. คะเเนนเฉลี่ยสะสมตั้งเเต่ 2.75 ขึ้นไป

    4. เพศชายอายุไม่เกิน 23 ปี สุขภาพเเข็งเเรง ตาไม่บอดสี จบ รด.ปี 3 หรือพ้นภาระทางทหาร

บุคลากรสาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล